Zobowiązania finansowe największych spółek giełdowych, wśród których dominują podmioty z sektora paliwowo-energetycznego wzrosły w tym roku o ok. 5 proc. – donosi „Rzeczpospolita”. Jednocześnie uspakaja, że mimo to firmom gotówki nie brakuje.