Zysk netto grupy Energa przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2015 roku wyniósł 166,2 mln zł wobec 213 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 169,2 mln zł.