Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2014 roku 387 mln zł i był o 65 proc. niższy rok do roku – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 744 mln zł.