Zysk netto grupy PGE przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 1,029 mld wobec 378 mln zł rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 1,008 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł 2 mld zł i wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld zł i były o 4 proc. wyższe, niż w analogicznym okresie.