Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2015 roku według wyliczeń PAP 216,5 mln zł, czyli 35 proc. mniej rdr – poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 282 mln zł.