Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2014 roku 132,2 mln zł i był o 60,6 proc. wyższy rok do roku – poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 97,6 mln zł.