Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale 2015 roku 358,1 mln zł, czyli 12,5 proc. więcej rdr – poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 287,3 mln zł.